Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2012

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Άγιο και Μέγα Σάββατο

«Τῶ Αγίω καὶ Μεγάλω Σαββάτω, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε».

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής το άχραντο σώμα Του Χριστού έπρεπε να αποκαθηλωθεί από τον Σταυρό και να ταφεί βιαστικά όπως κι έγινε. Κοντά εκεί στον τόπο της Σταυρώσεως Του Ιησού, ήταν η Θεοτόκος και οι μαθήτριές Του, οι οποίες έκλαιγαν και θρηνούσαν. Έπειτα, ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας όπως είδαμε και κατά την Μεγάλη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή αναλαμβάνουν το Πανάγιο σώμα Του και τον ταφεύουν.

Αργότερα, μαζεύτηκαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς στον Πιλάτο, λέγοντας του: “Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοππλάνος, όταν ακόμα ζοέσε είχε πει πως “Σε τρεις μέρες Θα αναστηθώ”. Διάταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την Τρίτη μέρα μην έρθουνε μαθητές του τη νύκτα και τον κλέψουνε και πούνε στο λαό “Αναστήθηκε από τους νεκρούς” Και θάναι τότε η δεύτερη αυτή πλάνη …

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Αγία και Μεγάλη Παρασκευή

«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἤλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Ληστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῶ ὁμολογίαν».
Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή ενθυμούμαστε τα φρικτά Πάθη που υπέστη ο Χριστός και την μέρα αυτή καθιερώθηκε αυστηρή νηστεία. Μετά το αρχιερατικό συμβούλιο, ο Ιησούς Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με την πολιτική εξουσία της τότε εποχής στην Ιουδαία. που ακούει στο όνομα Πόντιος Πιλάτος και αργότερα εισχωρεί στα βάναυσα και κακούργα χέρια των στρατιωτών. Του φορούν κόκκινη χλαμύδα, τοποθετούν στο κεφάλι Του ακάνθινο στεφάνι και του δίνουν στο χέρι καλάμι συμβολικό σκήπτρο. Τον προσκυνούν χλευαστικά, τον μαστιγώνουν, τον φτύνουν και τον …

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Αγία και Μεγάλη Πέμπτη

«Τὴ Aγία καὶ Mεγάλη Πέμπτη, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτήρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ' ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυὰ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν».


Το βράδυ αυτό διεξάγεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου ο Χριστός ευλογεί τον άρτο και τον οίνο και με αυτό το γεγονός παραδώνει το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που θα είναι αιώνιο λόγω της παρουσίας Του στην Εκκλησία. Ακολούθως, ο Θεάνθρωπος θέλοντας να δείξει πως δεν ήταν δυνατόν να καθίσει μαζί τους ο άνομος, δηλ. ο προδότης Του, λέει στους μαθητές Του “Εις εξ’ υμών παραδώσει με, ο εσθίων μετ’ εμού”, ότι δηλ. ένας από αυτούς θα τον προδώσει και κατ’ επέκταση θα τον προδώσει. Κανένας από τους μαθητές Του, δεν περίμενε να ακούσει τέτοια λόγια κι άρχισαν να διερωτούνται και να τον ερωτούν ποιός ήταν αυτός. Ο Ιησούς απάντησε με τη φράση “Εκείνος εστίν ω εγώ βάψα…

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Αγία και Μεγάλη Τετάρτη

«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε».


Η Εκκλησία μας την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη υπενθυμίζει τις γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Χριστό. Οι γυναίκες αυτές, καταρχήν, που άλειψαν τον Κύριο ήταν δυο. Η μία τον άλειψε πολύ καιρό πριν το μαρτύριο και ήταν πόρνη και η άλλη λίγες μέρες πριν την κορύφωση του δράματος Του και ήταν ενάρετη και φρόνιμη. Η πόρνη με το μύρο εκείνο, άλειψε τα πόδια και το κεφάλι του Ιησού και στη συνέχεια το σκούπισε με τα μαλλιά της.

Με την πράξη αυτή της πόρνης, καλούμαστε να τιμήσουμε την ιερή αυτή μέρα όπου η γυναίκα έδειξε την έμπρακτη και ειλικρινή μετάνοιά της κι έτσι ο Χριστός εισάγει μια νέα αντίληψη μακριά από τα ταμπού της τότε εποχής στην Ιουδαία, ότι δηλ. ο άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός από τη φύση του αλλά είναι πνευματικά ασθενής και χρειάζεται βοήθεια. Έτσι λοιπόν, θέτει ως φάρμακο της πνευματικής ασθένειας την με…

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Αγία και Μεγάλη Τρίτη

«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Τρίτη, τῆς τῶν δέκα Παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα»

Ακούμε την παραβολή των Δέκα Παρθένων, οι οποίες είναι οι ψυχές μας και η προμήθεια λαδιού για το λυχνάρι είναι ο επίγειος συνεχής αγώνας για να κάνουμε το θέλημα Του Θεού, δηλαδή να τερματίζουμε την επαφή μας με στοιχεία παρρίσακτα αλλά να στρατευόμαστε υπέρ της πνευματικής μας προόδου.

Οι παρθένες συμβολίζουν τις ψυχές που λαχταρούν την ένωσή τους με τον Νυμφίο της Εκκλησίας, τον Σωτήρα δηλαδή Χριστό.

Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μας προετοιμάζει να υποδεχθούμε τον ουράνιο Νυμφίο, ο οποίος θα φτάσει σε εμάς είτε την στιγμή του θανάτου μας είτε κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Την Μεγάλη Τρίτη, υπενθυμίζεται το χρεός των πιστών, με την αναφορά των ταλάντων, ότι έχουμε την υποχρέωση όλοι μας να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που ο ίδιος ο Κύριος έδωσε σε εμάς.

Κατά την υμνολογία της Αγίας Τρίτης, εκτός από διάφορα κοντάκια και την Ευαγγελική περικοπή, επαναλαμβάνεται το απολυτίκιον του Νυμφίου…

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Αγία και Μεγάλη Δευτέρα

«Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς» 
Κατά τη Μ.Δευτέρα επικαλούμε ανάμνηση του ενάρετου Ιωσήφ (γιός του Πατριάρχη Ιακώβ και απόγονος του Αβραάμ) ο οποίος αποτελεί τύπο Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θεωρήθηκε δηλ. προεικόνιση του Χριστού γιατί και Αυτός, ήταν αγαπητός Υιός του Πατρός (όπως κι ο Ιωσήφ), φονεύθηκε από τους Ιουδαίους, πουλήθηκε από τον μαθητή Του (εδώ ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του) και βασανίσθηκε.

Επίσης την Μ.Δευτέρα επικαλούμε ανάμνηση και της άκαρπης συκής (που τότε συμβόλιζε τη Συναγωγή των Εβραίων) την οποία ο Θεός καταράσθηκε, διότι δεν είχε πνευματικούς καρπούς, έτσι όπως και σήμερα ο κάθε άνθρωπος που στερείται πνευματικών καρπών, δηλαδή αγαθών.

Με το παράδειγμα της συκής, η Εκκλησία μας θέλει να μας οδηγήσει προς αγώνες πνευματικούς για την κατάκτηση αγαθών.

Την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, η υμνογραφία αναφέρεται και στο θέμα της ελεύσεως Του Χριστού προς το Πά…

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: Κυριακή των Βαϊων

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ: “ΩΣΑΝΝΑ!” «Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»

“Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και τελεσθήσεται πάντα τα γεγραμμένα για των Προφητών τω Υιώ του ανθρώπου”, είπε ο Ιησούς αφού συγκέντρωσε τους μαθητές του, όταν το Πάσχα πλησίασε.

Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην πόλη της Σιών κι ο κόσμος φώναζε: “Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ”, που σημαίνει: “Δόξα στο Θεό! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!”

Αναβρασμός μεγάλος στη πόλη, ένθερμη και ενθουσιώδες υποδοχή “Μετά Βαίων και κλάδων”καθώς έφθανε ο Υιός του Θεού καθισμένος επί του όνου στη γη της Ιερουσαλήμ.

Ο Χριστός χωρίς να δίνει καμία σημασία στις τιμές, στη στιγμιαία δόξα και στις εκδηλώσεις, περιμένει καρτερικά την ημέρα που θα θανατωθεί πάνω στον σταυρό και θα κατανικήσει το θάνατο χαρίζοντας έτσι τη ζωή σε εμάς.

Οι άνθρωποι, και τότε όπως και σήμερα, φοράνε τα καλά τους ρούχα, συγκινο…