Skip to main content

Καταστατικό


ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

• 1.1 ΙΔΡΥΣΗ: 
Η Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών Ε.Φ.Ε.Ν ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2000 στη Λεμεσό από μια ομάδα εθνικά προβληματισμένων μαθητών.

• 1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Η επωνυμία της μαθητικής Κίνησης είναι «Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων», ή σε συντομία «Ε.Φ.Ε.Ν».

• 1.3 ΕΔΡΑ: 
Η έδρα της Κίνησης είναι η Λευκωσία, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να υφίστανται Παραρτήματα σε κάθε Επαρχία.

• 1.4 ΕΜΒΛΗΜΑ:
Έμβλημα της Κίνησης είναι αυτό που επισυνάπτεται πιο κάτω. Περιέχει τον δικέφαλο αετό, (συμβολισμός: Ορθοδοξία), στο φόντο τη γαλανόλευκη και στο κέντρο την Κύπρο (συμβολισμός: κυπριακός Ελληνισμός).


ΑΡΘΡΟ 2: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ-ΣΚΟΠΟΙ

2.1 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ:
Ως Ε.Φ.Ε.Ν εκφράζουμε τους συνειδητοποιημένους μαθητές που θέτουν υπεράνω όλων τις πανανθρώπινες αξίες του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, όπως η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, η Ειρήνη και η Δημοκρατία. Η Ε.Φ.Ε.Ν παραμένει πιστή στον προαιώνιο πόθο του λαού μας για Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Αποστολή μας είναι, με προσκεφάλι τα αθάνατα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, πάντοτε με ειρηνικά μέσα, να δίνουμε τη δική μας μάχη για τη νεολαία μας, την δικαίωση του λαού μας και την ελευθερία του νησιού μας. Πιστεύουμε στην πρόοδο, στον εκσυγχρονισμό. Πιστεύουμε σε μια ισορροπημένη εξέλιξη που σέβεται τις παραδόσεις, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας και τον θεσμό της οικογένειας. Απευθυνόμαστε προς κάθε μαθητή που συμμερίζεται την ιδεολογία μας, από όποιο πολιτικό χώρο κι αν προέρχεται.

2.2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ:
(α) Βασική αρχή της Κίνησης είναι η τριπλή ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ιδεολογική, οικονομική, ατομική). Η Ε.Φ.Ε.Ν ουδεμία σχέση έχει με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει τέτοια σχέση.
(β) Η Ε.Φ.Ε.Ν αγωνίζεται για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ολόκληρης της Κύπρου από τον Τούρκο εισβολέα και την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους. Επιβεβλημένη είναι η κατοχύρωση όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
(γ) Η Ε.Φ.Ε.Ν αντιτίθεται σε οποιοδήποτε ανεδαφικό σχέδιο λύσης, που θα εγκυμονεί τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Κύπρος στον εκτουρκισμό. Ζητούμε άμεση επανατοποθέτηση του Κυπριακού στις ορθές του βάσεις, δηλαδή ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής.  
(δ) Η Ε.Φ.Ε.Ν προασπίζεται το αναφαίρετο δικαίωμα της ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, όπως αυτό αναγράφεται και στον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε (άρθρο 1, παρ. 2).
) Απαρασάλευτοι πρέπει να μείνουν οι δεσμοί μας με την Ελλάδα και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ισχυροποίηση των διαχρονικών αυτών δεσμών.
(στ) Η Ε.Φ.Ε.Ν κρατιέται πάντα μακριά από ακραίες/φασιστικές δραστηριότητες, μιας και αυτές είναι αντίθετες με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη που τη διέπουν.

2.3 ΣΚΟΠΟΙ:
(α) Πρώτιστο μέλημα της Ε.Φ.Ε.Ν είναι η επιστράτευση στους κόλπους της όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών και η διαφώτισή τους για τα πολιτικά δρώμενα που μας επηρεάζουν όλους.
(β) Η Ε.Φ.Ε.Ν επιδιώκει την αφύπνιση των συνειδήσεων της νεολαίας και την υπενθύμιση της Ορθόδοξης μας Πίστης και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.
(γ) Η Ε.Φ.Ε.Ν αγωνίζεται για τη διασαφήνιση κάθε ιστορικής αλήθειας, π.χ. η ελληνική καταβολή του λαού και του πολιτισμού μας.
(δ) Ένας από τους κύριους σκοπούς ύπαρξης της Ε.Φ.Ε.Ν είναι η επίλυση των προβλημάτων της μαθητικής νεολαίας, είτε αυτά έχουν σχέση με ενδοσχολικά, είτε με εξωσχολικά θέματα, καθώς και η ενδυνάμωση της ελληνικής παιδείας που προσφέρεται στα σχολεία μας.
(ε) Οραματιζόμαστε μια νεολαία απαλλαγμένη από εξαρτησιογόνες ουσίες, μια νεολαία με ανυψωμένο το ηθικό που εκτιμά αξίες και ιδανικά, σέβεται τον συνάνθρωπο, την οικογένεια, το περιβάλλον, τον Κόσμο.
(στ) Η Ε.Φ.Ε.Ν προσπαθεί να προάγει τον υγιή πατριωτισμό, με σεβασμό προς κάθε άλλη ταυτότητα.


ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ

3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ:
Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ν μπορεί να γίνει κάθε μαθητής της κυπριακής μέσης εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην είναι ενταγμένος σε άλλη πολιτική παράταξη. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενταχθεί στην Ε.Φ.Ε.Ν οφείλει να λειτουργεί βάσει των αρχών της Κίνησης.

3.2 ΕΓΓΡΑΦΗ:
Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Εάν οι υπεύθυνοι για τη στελέχωση κρίνουν τον υποψήφιο ακατάλληλο, η αίτηση απορρίπτεται.

3.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
(α) να συζητά δημοκρατικά με τα υπόλοιπα μέλη και οι απόψεις-εισηγήσεις του να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων.
(β) του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σε αξιώματα της Κίνησης.
(γ) να αναφέρει προβλήματα που άπτονται της Κίνησης και να προτείνει λύσεις.

3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Τα μέλη της Ε.Φ.Ε.Ν έχουν υποχρέωση:
(α) να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με το Καταστατικό της Κίνησης.
(β) να μη μετέχουν σε άλλη πολιτική παράταξη.
(γ) να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για την υλοποίηση των στόχων της Κίνησης.
(δ) να μελετούν για τα τεκταινόμενα στον κοινωνικοπολιτικό βίο του έθνους και όχι μόνο. 

3.5 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ:
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί. Οι υπεύθυνοι αποφασίζουν και επικοινωνούν με το εν λόγω πρόσωπο. Έπειτα από την παραίτησή του, ο μαθητής έχει το δικαίωμα επανένταξης, αφού δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

3.6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Τα επαρχιακά Παραρτήματα, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών τους, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν από την Κίνηση οποιοδήποτε παραβιάζει το Καταστατικό και τις αρχές της.


ΑΡΘΡΟ 4: ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΟΡΟΙ

4.1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Το Παγκύπριο Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ν είναι η κεφαλή της Κίνησης. Αποτελείται από 11 μαθητές Λυκείου. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φόρα κάθε μήνα. Προτιμότερη δομή του Συμβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Επιτροπή Εκδηλώσεων
Επιτροπή Τύπου
Επιτροπή Στελέχωσης

• 4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Τα Παραρτήματα της Ε.Φ.Ε.Ν. υπάγονται στο Παγκύπριο Συμβούλιο της Κίνησης. Κάθε Παράρτημα αποτελείται από κατοίκους της Επαρχίας όπου δραστηριοποιείται. Είναι υπεύθυνο να προχωρεί σε δράσεις εκ μέρους της Κίνησης. Αναφέρει στο Συμβούλιο προβλήματα που αντιμετωπίζει η μαθητική νεολαία της περιοχής του. Πρέπει να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. 

4.3 ΕΚΛΟΓΕΣ: 
Το Συμβούλιο εκλέγεται ετησίως, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, και όλα τα ενεργά μέλη της Κίνησης έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Πέραν από τα 11 μέλη, εκλέγονται έως και 5  επιλαχόντες οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Αντικαθιστούν τυχόν αποχωρούντα μέλη.

4.4 ΠΟΡΟΙ: 
Τα έσοδα της Κίνησης προέρχονται από εθελοντικές εισφορές των μελών αλλά και οποιουδήποτε άλλου επιθυμεί να συνεισφέρει, καθώς και από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει. Κονδύλια για τη διοργάνωση κοινωφελών δράσεων δύναται να προέρχονται και από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Η Ε.Φ.Ε.Ν δεν δέχεται εισφορές από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο.


AΡΘΡΟ 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ν εκπροσωπεί και εκφράζει την Κίνηση και η θητεία του διαρκεί για ένα χρόνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Προΐσταται, διευθύνει και εποπτεύει των διάφορων ενεργειών της Κίνησης. Προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου και δικαιούται να συμμετέχει στο έργο των Επιτροπών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, έχει τη νικώσα ψήφο. 

5.2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση υλικού και αρχείου. Δικαιούται να συμμετέχει στο έργο των Επιτροπών.

5.3 (ΓΕΝΙΚΟΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου έγκαιρα για την επόμενη συνεδρίαση. Καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ενημερώνει τα απόντα μέλη για το τι έχει αποφασιστεί στη συνεδρία. Δικαιούται να συμμετέχει στο έργο των Επιτροπών. (Μπορεί να υπάρχει επίσης θέση Βοηθού Γραμματέα.)

5.4 ΤΑΜΙΑΣ:
Είναι το άτομο που συντονίζει τις οικονομικές ενέργειες της Ε.Φ.Ε.Ν. Σε κάθε συνεδρία παρουσιάζει στο Συμβούλιο την οικονομική κατάσταση, τα έξοδα, τα έσοδα, και αιτείται για κονδύλια. Πάντα κρατά αποδείξεις πληρωμών και εισφορών.

5.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Τα μέλη της Επιτροπής Εκδηλώσεων εισηγούνται στο Συμβούλιο δράσεις που θα μπορούσαν να διοργανωθούν και έχουν ενεργό ρόλο και ευθύνη για τη διοργάνωσή τους. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Οργανωτικός Γραμματέας.

5.6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ:
Τα μέλη της Επιτροπής Τύπου διαχειρίζονται την επίσημη ιστοσελίδα της Κίνησης, τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την προβολή του έργου και των ιδεών της Κίνησης στον τύπο. Είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του περιοδικού της Κίνησης και για τη σύνταξη Δελτίων Τύπου.  Μπορούν να αναθέτουν την αρθρογραφία και σε άλλα μέλη. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Εκπρόσωπος Τύπου.

• 5.7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ:
Τα μέλη της Επιτροπής Στελέχωσης έχουν ως ρόλο την προσέλκυση μαθητών στην Κίνηση και την ένταξη νέων μελών. Εξετάζουν τις αιτήσεις εγγραφής και υποδεικνύουν στο Συμβούλιο κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει δεκτός. Χειρίζονται, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο, θέματα παραιτήσεων και διαγραφών. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Υπεύθυνος Στελέχωσης.

* (Ένα άτομο μπορεί, εάν αυτό είναι αναγκαίο, να κατέχει μέχρι και δύο αξιώματα στο Συμβούλιο. Ωστόσο, οι θέσεις του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται από ξεχωριστά άτομα.)

* (Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες μιας Επιτροπής έχει κάθε μέλος της ΕΦΕΝ, ακόμα κι αν δεν είναι μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου της Κίνησης.)


ΑΡΘΡΟ 6: ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

6.1 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Το παρόν Καταστατικό επικυρώθηκε από τα ιδρυτικά μέλη της Κίνησης. Έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη του Συμβουλίου και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2000. Επικαιροποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου κατά την Εκλογική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 2018.

6.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Αλλαγές σε μέρη του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Παγκύπριου Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ν. Τροποποιήσεις στην παράγραφο όπου διατυπώνεται η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ της Κίνησης (2.1) απαγορεύονται.